• Levertijd 1-3 dagen
  • Gratis bezorging omgeving Ridderkerk
  • Gratis verzending vanaf € 50

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

- 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De consument-klant en ondernemer erkennen de wettelijke geldigheid van elektronische communicatie, wat staat beschreven in de Europese wetgeving
 
- 4.1 Alle producten en promoties, geïnitieerd door Styliss zijn vrijblijvend. Styliss behoud het recht de prijzen te wijzigen wanneer dit nodig is.

- 4.2 De producten worden ieder weergeven met een op waarheid gebaseerde omschrijving van het product. De omschrijving is dusdanig toereikend dat de consument-klant een reële mening kan vormen over het product. De productfoto’s die gebruikt worden ondersteunen deze omschrijving.

 

- 5.1 Styliss hanteert een verzendtijd van 1-3 werkdagen na ontvangst van de order. Deze verzendtijd is niet toepasselijk op feestdagen.

- 5.2 De klant ontvangt een mail wanneer om de een of andere reden de verzendtijd afwijkt of langer duurt.

- 5.3 De beschreven verzendtijd is een indicatie. Overschrijding van de verzendtijd geeft de klant geen recht op een compensatie of vergoeding.

- 5.4 De plaats van bezorging is altijd het opgegeven adres van de klant

.

- 6.1 De retourkosten van de order liggen geheel bij de klant. Hiervoor kan de klant gebruik maken van het retour formulier.

- 6.2 Na de order goed te hebben beoordeeld, met betrekking op enige afwijkingen of vlekken etc. zal de klant het geld van de order terugontvangen. Deze terug storting is exclusief de verzendkosten.

- 6.3 De klant mag de order binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.

- 6.4 Het recht van herroeping is niet toepasbaar op hygiëne gevoelige producten.

- 6.5 Het beschreven recht van herroeping vervalt wanneer:

  • Het product gedragen (meer dan 1 keer passen) of gewassen is;
  • Het product beschadigd is;
  • De labels en/of kaartjes missen of verwijderd zijn.

 

- 7.1 Styliss zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, verlies van winst of verlies van geld, ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 
- 8.1 De ondernemer hanteert een toereikende klachten procedure en behandeld elke klacht middels deze procedure.

- 8.2 Klachten worden behandeld binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.